List z Fatimy
Charyzmat i wierność; Słowo przesłane do uczestników COM 1983 w Krościenku
Charyzmat i Wierność. List z Rzymu. 10 X 1982 r.
POSTSOVIETICUM czyli nie wolno ci być niewolnikiem: Jasnogórska i fatimska ewangelizacja wolności Papieża Jana Pawła II
POSTSOVIETICUM czyli nie wolno ci być niewolnikiem: Jasnogórska i fatimska ewangelizacja wolności Papieża Jana Pawła II
Homilie w ONŻ I, Krościenko 29 VI 1980
Wolni i Wyzwalający; Droga Krzyżowa
Życie swoje oddałem za Kościół 21 X 1986, Ludwigshafen
Życie swoje oddałem za Kościół 22 VIII 1985, Carlsberg, NMP Królowej
Życie swoje oddałem za Kościół 24 VI 1985, Filadelfia
Życie swoje oddałem za Kościół: 31 V 1971 Święto Matki Kościoła
Życie swoje oddałem za Kościół, 28 lutego 1968, Środa Popielcowa
„Posłani w duchu Chrystusa Sługi” rozdział: Duchowość Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi: Mariologia
Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele Charyzmat Maryjny Ruchu Światło-Życie; Referat na VII KO w Krościenku, 3 maja 1982
Homilie w ONŻ II, „Ziemia Obiecana”, Krościenko nad Dunajcem, 28.07.1980
Homilie w ONŻ II „Niewola i wolność”, 15.07.1980, Krościenko nad Dunajcem
Homilia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
„Tajemnica Wielka w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat Maryjny Ruchu Światło-Życie”
List z Fatimy
„List z Fatimy” rozdział Orędzie Fatimskie a nasze zadania
„Wolny dla…” rozdział Jasnogórska Jutrzenka Wolności
Homilia na Niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego, rok A
„Zaryzykować wiarę”, rozdział Wiara Abrahama i Maryi
Słowo do IX KKO na Jasnej Górze; 1984 – 15 lat Ruchu Światło-Życie
List z Fatimy
Centralna Oaza Matka, 11 czerwca 1973
AKT KONSTYTUTYWNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
ks. Franciszek Blachnicki, List do wspólnot rodzinnych (numer 15)
ks. Franciszek Blachnicki, List z Fatimy, 27.01.1982

Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła nie objawiła jeszcze się w pełni w naszym Ruchu. Nie istnieje jeszcze w ogólnej świadomości jego członków fakt, że Ruch Światło-Życie posiada także drugą nazwę: „Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła”.

ks. Franciszek Blachnicki, homilia na Święto NMP Matki Kościoła, 8 czerwca 1981, Krościenko nad Dunajcem

„Nie-pokalana, wolna całkowicie od tego wszystkiego, jest – określając ją pozytywnie – osobą całkowicie od-daną, zwróconą poza siebie w odruchu dawania siebie, czynienia daru z siebie w odruchu całkowicie bezinteresownym (…) to pełnia miłości polegającej na oddaniu siebie, to szczyt miłości stworzenia wracającej do Boga Stwórcy (…)To oddanie się bezgraniczne!”

ks. Franciszek Blachnicki, Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła
/”Tajemnica wielka – w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat Maryjny Ruchu Światło-Życie”
Referat przysłany na VII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu w Krościenku nad Dunajcem 28-32.05.1982/