By świadczyć zawsze i wszędzie

1

W ostatni weekend do Domu Formacyjnego w Jaworniku przyjechali uczestnicy drugiego roku Szkoły Animatora. Zjazd ten jak zwykle minął szybko, a jego tematem był VIII krok ku dojrzałości chrześcijańskiej, czyli Świadectwo. Zimowa aura sprzyjała harcom w śniegu, aby potem móc wspólnie ogrzać się przy kominku. Konferencja Diakonii Komunikowania Społecznego naświetliła formy naszego świadectwa w sieci. Czas zjazdu owocuje zapałem ewangelizacyjnym i chęcią świadczenia – również poprzez przyjęcie błogosławieństwa do posługi w Ruchu Światło-Życie.

Zdjęcia z tego zjazdu można zobaczyć tutaj.

Martyna Ciszewska